X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

آقای شهردار! آقای رئیس جمهور! 
 
این تصاویر را دیده اید؟؟؟
 
در خبرها آمده بود که شهردار محترم تهران مبلغ 3 میلیارد تومان
 
 را برای بازسازی لبنان اختصاص داد.
 
آقای شهردار این تصاویر را قبلا دیده اید؟
 
تصاویر کودکانی که به خاطر آتش سوزی در مدرسه و به خاطر
 
 نبود بخاری گازی و امکانات گرمایشی مناسب به این چهره
 
 افتاده‌اند ...
 
آیا ما کم حافظه شده‌ایم؟ آیا جناب شهردار یادی از این عزیران
 
 کرده اند؟
 
آیا کمک به مردم روستایی و به دور از امکانات مملکت خودمون از
 
 بذل بخشش برای کشورهای دیگه واجب تر نیست؟
 
 
و بسیار پرسش های بی پاسخ دیگر ...


به شهردار و رییس جمهور امیدی نیست

 با امید اینکه این تصاویر در آینده فیلتر نشوند

 شاید به دست پزشکی میهن‌پرست و انساندوست

 برسد و درد این کودکانِ سرزمین خشکیده‌مان را

 مرهمی بخشد.

منبع:donab.blogfa.com